Förbundsstyrelse

Ordförande
Ali Jerremalm
Blåsutvägen 18
514 40  Limmared
ali.jerremalm@gmail.com
0706-928074

Vice ordförande
Siw Hallbert
Badhusgatan 4
435 30  Mölnlycke
s.hallbert@telia.com
0705-727679

Sekreterare
Sara Hagelin
Vallmovägen 7
184 35 Åkersberga

Kassör
Agneta Fernström
Tårpilsvägen 8
753 50  Uppsala
agnetahf@gmail.com
018-367367, 0705-221367

Ledamot
Dennis Enroth
Vallmovägen 7
184 35  Åkersberga

Ledamot
Eva Malmgren Thörnblom

Ledamot
Mona Nilsson
Sven Balters väg 2
352 39  Växjö
mona.nilsson@klan-kronoberg.org
0470-19249, 0730-941646

Ersättare
Anders Lindmark

Ersättare
Lasse Hoikka

Ersättare
Magnus Andersson