Välkommen!

Vi är en ideell organisation för nyktra och drogfria vuxna som arbetar för att barn och unga ska få växa upp i en trygg miljö. Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation som finns över hela landet.

Drogfri Uppväxt bildades 2018 av Sveriges Lärares Nykterhetsförbund och Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund genom att dessa organisationer gick samman.

Vad vill Drogfri Uppväxt?

Vi vill arbeta för ett samhälle där barn får växa upp utan kontakt med droger – fria från eget bruk och föräldrars missbruk.

Vad gör Drogfri Uppväxt?

Vi anordnar fortbildning för lärare och övrig skolpersonal.
Vi bedriver aktivt opinionsarbete riktat till beslutsfattare på olika nivåer.
Vi arrangerar kurser och utbildningsdagar för medlemmar och andra intresserade.
Vi deltar i projektet ”Nykter student” för att uppmuntra till ett alkoholfritt firande.
Vi finns med på olika mässor för att berätta om vår verksamhet.
Vi har tagit fram ett diskussionsspel för ungdomar, Tankebanan, som nu säljs till bl a skolor.

Tre skäl att bli medlem i Drogfri Uppväxt

  1. Du vill vara ett positivt föredöme för barn och ungdomar
  2. Du vill bidra till att skapa alkohol- och drogfria alternativ
  3. Du vill stödja vårt viktiga arbete för att ge barn och ungdomar en drogfri uppväxt

Våra medlemmar väljer att leva helnyktert (inte konsumera drycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent) och undvika andra droger som är berusande och/eller beroendeframkallande.

Bli medlem

Medlemsavgiften är 175 kr/år, eller för studerande 100 kr/år. Betala till PG 46 21 65-2 och skriv ditt namn i meddelandet.

För att vi ska kunna registrera dig behöver du även skicka ditt namn, din adress, och en mejladress vi kan använda för att kontakta dig till info@drogfri.org.