Tankebanan

Tankebanan framsida

Tankebanan är ett spel som stimulerar till samtal och diskussion omkring etik och livsstilsfrågor. Tankar skapas, mognar eller skalas av…
Det här är ett spel som verkligen engagerar ungdomar.

Spelet är främst avsett för ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Deltagarna får möjlighet att diskutera situationer som vi ställs inför i vardagen. Alla har chansen att visa vad man tycker och tänker, men om man vill deklarera sin åsikt öppet eller inte, bestämmer man själv. Och samtidigt finns ett tävlingsmoment med! Det gäller att gissa hur de övriga deltagarna tänker.

Spelet Tankebanan är framtaget av Drogfri Uppväxt och ungdomar på Projektbildaren vid Wendelsbergs folkhögskola. Arbetet har möjliggjorts genom projektmedel från Stiftelsen Ansvar för framtiden.

NBV har utarbetat en studieplan till spelet, så vuxna kan använda det i en studiecirkel. Frågorna har tagits fram av ungdomar för ungdomar, men tänk om detta är frågor som berör oss hela livet? Tänk om det är eviga frågor, som alltid är viktiga att ta ställning till? Det kan dessutom vara intressant för vuxna att veta vilka frågor som engagerar ungdomar.

Ett spel är avsett för upp till 10 deltagare. För en klass på 30 elever kan 4 spel vara lagom.

Beställ spel för endast 100 kr/st plus porto (som kan hållas lågt genom att spelet är förpackat på ett smart sätt) från Agneta Fernström, Tårpilsvägen 8, 753 50 UPPSALA, tel 070-522 13 67. E-post: agnetahf@gmail.com.

Tankebanan kapsel

(Utdrag från Blå Bandets tidning)

Tankebanan i Blå Bandets tidning